REGULAMIN LOTERII E.S.T "TELE-TAXI"

Postanowienia og├│lne.

1. Organizatorem loterii jest E.S.T "TELE-TAXI" w Elbl─ůgu.
2. Prawo do udzia┼éu w promocji przys┼éuguje pe┼énoletnim osobom fizycznym, z wy┼é─ůczeniem cz┼éonk├│w oraz pracownik├│w
stowarzyszenia i ich rodzin.
3. Udział w loterii polega na zbieraniu kuponów loterii, wręczanych klientom przez kierowców , oraz pojawieniu się
na losowaniu wraz z kuponami w miejscu podanym przez organizatora loterii.

II. Przepisy dotycz─ůce zg┼éosze┼ä.

1. Aby wzi─ů─ç udzia┼é w loterii nale┼╝y z otrzymanym kuponem pojawi─ç si─Ö na losowaniu nagr├│d.
2. Do udzia┼éu w loterii zostan─ů zakwalifikowane wy┼é─ůcznie osoby obecne podczas losowania.
3. Ka┼╝dy uczestnik ma prawo zg┼éosi─ç dowoln─ů liczb─Ö kupon├│w do loterii.
4. Ka┼╝dy kupon zostanie zweryfikowany przez Organizatora loterii.
5. Udzia┼é w  loterii na zasadach okre┼Ťlonych powy┼╝ej r├│wnoznaczne jest ze z┼éo┼╝eniem przez niego o┼Ťwiadczenia, o
wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wy┼é─ůcznie w celu realizacji loterii.
6. Bior─ůcy udzia┼é w loterii o┼Ťwiadcza, i┼╝ wyra┼╝a zgod─Ö na postanowienia niniejszego Regulaminu.

III. Przebieg loterii i sposób wyłonienia zwycięzcy.

1. Wy┼éonienie zwyci─Özc├│w oraz og┼éoszenie wynik├│w odb─Ödzie si─Ö w ka┼╝dy ostatni wtorek miesi─ůca o godzinie 18:00 w SM
Zakrzewo ul.Robotnicza 246
2. Zwyci─Özcy zostan─ů wy┼éonieni w drodze losowania.

IV. Nagrody w loterii.

1. Nagrody:
- Atrakcyjne nagrody ustalane przez Organizatora na ka┼╝dy miesi─ůc.
2. Zwycięzców wyłoni 3 osobowa komisja loterii złożona z przedstawicieli Organizatora loterii.
3. Uczestnikom loterii nie przys┼éuguj─ů roszczenia o wyp┼éat─Ö r├│wnowarto┼Ťci nagrody w got├│wce.
4. Wyniki loterii opublikujemy na stronie www.teletaxielblag.pl oraz na naszym profilu na facebooku.
5. Zwyci─Özcy loterii wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na zamieszczenie imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem nagrody na stronie
www.teletaxielblag.pl oraz facebooku.
6. Organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç zwi─Ökszenia puli nagr├│d w loterii.
7. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zamiany nagrody na inn─ů. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje
w┼éasno┼Ťci─ů Organizatora.
9. Zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów(przychodów) z tytułu
wygranych w loterii, grach i zak┼éadach wzajemnych lub nagr├│d zwi─ůzanych ze sprzeda┼╝─ů premiow─ů, uzyskanych w
pa┼ästwie cz┼éonkowskim UE lub innym pa┼ästwie nale┼╝─ůcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrze┼╝eniem art. 21
ust. 1 pkt 6, 6a i 68- pobiera si─Ö zrycza┼étowany podatek dochodowy w wysoko┼Ťci 10% wygranej lub nagrody. Podatek od
wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca
zobowi─ůzany jest do uiszczenia w kasie organizatora podatku od warto┼Ťci nagrody w wysko┼Ťci 10%.

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestnik├│w loterii s─ů przetwarzane przez Organizatora wy┼é─ůcznie w celu i zakresie niezb─Ödnym dla
przeprowadzenia los├│w, to jest w celu identyfikacji uczestnika loterii, wydania nagr├│d i ewentualnie publicznego podania
imienia i nazwiska osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania loterii i do przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
2. Organizator b─Ödzie przechowywa┼é dane osobowe w spos├│b zgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, w tym w szczeg├│lno┼Ťci
zabezpieczy je przed udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmian─ů, utrat─ů, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak┼╝e nie podanie danych osobowych niezb─Ödnych do kontaktu lub
weryfikacji os├│b nagrodzonych w loterii mo┼╝e prowadzi─ç do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
4. Organizatorzy zastrzegaj─ů sobie prawo do opublikowania danych osobowych, zdj─Ö─ç i innych informacji o zwyci─Özcach
loterii jak r├│wnie┼╝ wywiad├│w z nimi na stronie www.teletaxielblag.pl oraz facebooku.

VI. Informacja o loterii. 

1. Wszelkie informacje na temat loterii zamieszczone zostan─ů na stronie Organizatora tj. wwww.teletaxielblag.pl Dodatkowe
informacje mo┼╝na uzyska─ç pod adresem email tele.taxi.elblag@gmail.com

VII. Post─Öpowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce przebiegu loterii powinny by─ç sporz─ůdzone przez uczestnik├│w loterii na pi┼Ťmie i
przesłane pod adres:
Elbl─ůskie Stowarzyszenie Taks├│wkarzy
"TELE-TAXI" Elbl─ůg
82-300 Elbl─ůg, ul. Robotnicza 246
2.Reklamacje można składać przez czas trwania loterii, nie później niż 7 dni od daty opublikowania wyników.
3. Do rozstrzygania reklamacji zostanie powo┼éana komisja sprawdzaj─ůca.
4. Komisja rozpatruje prawid┼éowo z┼éo┼╝on─ů reklamacj─Ö niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w ci─ůgu 7 dni od daty otrzymania
reklamacji.
5. Zainteresowani zostan─ů powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 7 dni od daty je rozpatrzenia.
6. Nie podlegaj─ů rozpatrzeniu reklamacje nie zawieraj─ůce danych osoby zg┼éaszaj─ůcej oraz opisu powsta┼éego problemu.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia niniejszego regulaminu loterii s─ů wy┼é─ůczn─ů podstaw─ů prowadzenia loterii.
2. Niniejszy regulamin loterii jest dost─Öpny na www.teletaxielblag.pl.
3. Organizatorowi przys┼éuguje wy┼é─ůczne prawo do wy┼éonienia zdobywc├│w nagr├│d w oparciu o zasady okre┼Ťlone w niniejszym
Regulaminie.
4. Podatek dochodowy od nagr├│d w loterii pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
5. Organizator ustanawia adres korespondencyjny zwi─ůzany z zapytaniami dotycz─ůcymi loterii: tele.taxi.elblag@gmail.com
6. Organizator loterii ma prawo wykluczy─ç uczestnika loterii w przypadku nie przestrzegania przepis├│w prawa, dobrych
obyczaj├│w, naruszenia niniejszego regulaminu lub innego naruszenia praw lub interes├│w Organizatora.
WITAMY NA STRONIE EST "TELE-TAXI" ELBL─äG
TELE-TAXI